ÖVRIGA UPPDRAG

D L X A arbetar med att leda och organisera event och projekt.

Med glädje och energi kan vi engagera medarbetare för att nå uppsatta mål.

MODERATOR/KONFERENCIER

Moderator vid seminarier, event och föreläsningsdagar;
håller ihop framträdanden och får publiken i rätt sinnesstämning.

PROJEKTLEDARE/KOORDINATOR

Projektledare för kortare eller längre tidsbegränsade projekt.
Vi fungerar även som samordnande koordinator vid event och projekt.

“ Om du ser ett problem äger du det! ”
Ulrika Frykestam